Naslov:

Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj–Koper pri Šentrupertu do priključka Velenje jug
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

11/23/2015

Datum objave na spletu:

11/27/2015

Šifra dokumenta:

00719-66/2015/1

EVA:

2015-2550-0178


VG-razv_ZUKR_1.doc - VG-razv_ZUKR_1.doc
VG-razv_ZUKR_1.pdf - VG-razv_ZUKR_1.pdf