Naslov:

Novo gradivo št. 2 - Predlog zakona o varstvu pred diskriminacijo - prva obravnava
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

02/16/2016

Datum objave na spletu:

02/16/2016

Šifra dokumenta:

00711-1/2016/9

EVA:

2015-2611-0046


VG-ZVD.pdf - VG-ZVD.pdf
VG-ZVD.docx - VG-ZVD.docx