Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/14/2016

Klasifikacijska številka:

00715-36/2016/4

Seja:

114. Redna seja1.4Predlog uredbe o koncesiji za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu

EVA:

2016-2330-0028
 UredbaSklep_P.pdf