Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

09/08/2017

Klasifikacijska številka:

00719-33/2017/3

Seja:

147. Redna seja1.1Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o ceniku dimnikarskih storitev

EVA:

2017-2550-0059
 UredbaSklep_P.pdf