Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/24/2017

Klasifikacijska številka:

00715-19/2017/6

Seja:

136. Redna seja1.1Predlog uredbe o izvajanju šolske sheme

EVA:

2017-2330-0007
 UredbaSklep_P.pdf