Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/27/2017

Klasifikacijska številka:

00710-24/2017/3

Seja:

154. Redna seja6BPredlog uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo

EVA:

2017-2430-0055
 UredbaSklep_P.pdf