Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/06/2018

Klasifikacijska številka:

00719-42/2018/4

Seja:

256. Dopisna seja1Predlog uredbe o spremembi Uredbe o ekološko pomembnih območjih

EVA:

2017-2550-0105


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 UredbaSklep_P.pdf