Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

07/13/2017

Klasifikacijska številka:

00715-24/2017/3

Seja:

143. Redna seja1.1Predlog uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018

EVA:

2017-2330-0001
 UredbaSklep_P.pdf