Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/31/2018

Klasifikacijska številka:

00719-36/2018/8

Seja:

248. Dopisna seja5Predlog uredbe o razvrščanju objektov

EVA:

2018-2550-0014


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 sklep