Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov - prva obravnava
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

02/13/2018

Datum objave na spletu:

02/14/2018

Šifra dokumenta:

00711-5/2018/21

EVA:

2017-2611-0064


1_VG_ZSVI.pdf - 1_VG_ZSVI.pdf1_VG_ZSVI.docx - 1_VG_ZSVI.docx
3_PR_ZSVI.docx - 3_PR_ZSVI.docx