Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/12/2015

Klasifikacijska številka:

00726-1/2015/3

Seja:

22. Redna seja1.3Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati

EVA:

2014-2130-0053
 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf
 UredbaSklep.doc