Naslov:

Popravek gradiva št. 1 - Predloga zakona o varstvu pred diskriminacijo - prva obravnava
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

02/10/2016

Datum objave na spletu:

02/11/2016

Šifra dokumenta:

00711-1/2016/4

EVA:

2015-2611-0046


VG-ZVD.docx - VG-ZVD.docx