Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

02/26/2015

Klasifikacijska številka:

00710-5/2015/6

Seja:

24. Redna seja1.1Predlog uredbe o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2014

EVA:

2014-2430-0001
 UredbaSklep.doc_podpisano.pdf
 UredbaSklep.doc