Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/21/2016

Šifra dokumenta:

00715-11/2016/8

EVA:

2016-2330-0082

Vsebina:

2016-01-1168-2015-01-1759-npb1.doc - 2016-01-1168-2015-01-1759-npb1.doc
2016-01-1168-2015-01-1759-npb1-p1.doc - 2016-01-1168-2015-01-1759-npb1-p1.doc2016-01-1168-2015-01-1759-npb1-p2.doc - 2016-01-1168-2015-01-1759-npb1-p2.doc2016-01-1168-2015-01-1759-npb1-p3.doc - 2016-01-1168-2015-01-1759-npb1-p3.doc2016-01-1168-2015-01-1759-npb1-p4.doc - 2016-01-1168-2015-01-1759-npb1-p4.doc2016-01-1168-2015-01-1759-npb1-p5.doc - 2016-01-1168-2015-01-1759-npb1-p5.doc2016-01-1168-2015-01-1759-npb1-p6.doc - 2016-01-1168-2015-01-1759-npb1-p6.doc2016-01-1168-2015-01-1759-npb1-p7.doc - 2016-01-1168-2015-01-1759-npb1-p7.doc2016-01-1168-2015-01-1759-npb1-p8.doc - 2016-01-1168-2015-01-1759-npb1-p8.doc