Naslov:

Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

01/08/2018

Datum objave na spletu:

01/10/2018

Šifra dokumenta:

00719-2/2018/1

EVA:

2017-2550-0079


VG_M3-1_1d.doc - VG_M3-1_1d.doc