Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MGRT

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/01/2017

Klasifikacijska številka:

00726-6/2017/4

Seja:

137. Redna seja1.1Predlog uredbe o vsebini programa prestrukturiranja, zavarovanju, nadzoru in vodenju evidenc pri dodeljevanju pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah

EVA:

2017-2130-0013
 UredbaSklep_P.pdf