Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/30/2017

Klasifikacijska številka:

00719-8/2017/3

Seja:

128. Redna seja1.6Predlog sklepa o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 ter cene storitev javne službe prevzema živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, ki nastanejo zaradi proizvodnje živil za lastno uporabo

EVA:

2017-2550-0019
 UredbaSklep_P.pdf