Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/24/2016

Klasifikacijska številka:

00710-31/2016/4

Seja:

111. Redna seja2APredlog uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom

EVA:

2014-2430-0005
 UredbaSklep_P.pdf