Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/22/2017

Klasifikacijska številka:

00719-61/2017/9

Seja:

161. Redna seja19Predlog uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah

EVA:

2017-2550-0038
 UredbaSklep_P.pdf