Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/30/2017

Klasifikacijska številka:

00714-28/2017/6

Seja:

158. Redna seja2Predlog uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

EVA:

2015-3130-0055
 UredbaSklep_P.pdf