Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/18/2018

Klasifikacijska številka:

00727-1/2018/3

Seja:

164. Redna seja1.1Predlog uredbe o spremembi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

EVA:

2017-3330-0067
 UredbaSklep_P.pdf