Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

SVRK

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

04/28/2015

Klasifikacijska številka:

00701-5/2015/18

Seja:

43. Dopisna seja1Predlog uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (PONOVNA OBRAVNAVA)

EVA:

2014-1541-0003


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf