Naslov:

Novo gradivo št. 2 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije - prva obravnava
Predlagatelj:

MNZ

Datum dokumenta:

10/27/2016

Datum objave na spletu:

10/27/2016

Šifra dokumenta:

00717-12/2016/13

EVA:

2015-1711-0006


ZNPPol__26_10.pdf - ZNPPol__26_10.pdfZNPPol, 26.10.docx - ZNPPol, 26.10.docx