Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:

03/19/2018

Datum objave na spletu:

03/19/2018

Šifra dokumenta:

00714-7/2018/6

EVA:

2018-3130-0008


Uredba_ZFO_novo.pdf - Uredba_ZFO_novo.pdf