Naslov:

Predlog uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

09/11/2015

Datum objave na spletu:

09/18/2015

Šifra dokumenta:

00719-34/2015/1

EVA:

2015-2550-0139


VG1_UrGJSRZV_4.pdf - VG1_UrGJSRZV_4.pdf
VG1_UrGJSRZV_4.doc - VG1_UrGJSRZV_4.doc
ePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml