Naslov:

Predlog odgovora na Poziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije k črtanju prvega odstavka 68. člena predloga Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

10/24/2016

Datum objave na spletu:

10/24/2016

Šifra dokumenta:

00712-32/2016/25

EVA:

2015-1611-0175


Stališče vlade ZZZS.doc - Stališče vlade ZZZS.doc