Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/13/2016

Klasifikacijska številka:

00712-37/2016/4

Seja:

105. Redna seja1.1Predlog uredbe o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017–2019

EVA:

2016-1611-0081
 UredbaSklep_P.pdf