Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti
Predlagatelj:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/16/2016

Šifra dokumenta:

00714-29/2016/9

EVA:

2016-3130-0043

Vsebina:

2016-01-3025-2013-01-0162-npb1.doc - 2016-01-3025-2013-01-0162-npb1.doc
2016-01-3025-2013-01-0162-npb1-p1.doc - 2016-01-3025-2013-01-0162-npb1-p1.doc2016-01-3025-2013-01-0162-npb1-p2.doc - 2016-01-3025-2013-01-0162-npb1-p2.doc2016-01-3025-2013-01-0162-npb1-p3.doc - 2016-01-3025-2013-01-0162-npb1-p3.doc2016-01-3025-2013-01-0162-npb1-p4.doc - 2016-01-3025-2013-01-0162-npb1-p4.doc2016-01-3025-2013-01-0162-npb1-p5.doc - 2016-01-3025-2013-01-0162-npb1-p5.doc2016-01-3025-2013-01-0162-npb1-p6.doc - 2016-01-3025-2013-01-0162-npb1-p6.doc