Naslov:

Predlog uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

11/21/2016

Datum objave na spletu:

11/22/2016

Šifra dokumenta:

00710-31/2016/2

EVA:

2014-2430-0005


VG1uredba.docx - VG1uredba.docx