Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/24/2015

Klasifikacijska številka:

00710-16/2015/4

Seja:

43. Redna seja1.4Predlog uredbe o podelitvi koncesije in načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa električne energije

EVA:

2012-2430-0059


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf