Naslov:

Novo gradivo št. 4 - Predlog zakona o bančništvu - prva obravnava
Predlagatelj:

MF

Datum dokumenta:

12/15/2014

Datum objave na spletu:

12/15/2014

Šifra dokumenta:

00712-37/2014/20

EVA:

2013-1611-0109
 VG1_15_12b.pdf
 VG1 15.12b.doc