Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Uredbe o vojaških uslužbencih
Predlagatelj:

MO

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/26/2015

Šifra dokumenta:

00718-7/2015/11

EVA:

2015-1911-0003

Vsebina:

Pošiljatelj: npb.svz/SVZ/GOV
Datum:       26.11.2015 11:00:11
Prejemnik:   npb.gsv/UPV/GOV@SVN, npb.ukom@gov.si, npb.mo@mors.si
V vednost:  
Zadeva:      Neuradno prečiščeno besedilo


Spoštovani,

v skladu s sklepom vlade št. 00701-17/2011/8 z dne 24. 11. 2011, po katerem Služba za zakonodajo po objavi vsakokratne spremembe in dopolnitve predpisa oziroma splošnega akta v Uradnem listu Republike Slovenije pripravi neuradno prečiščeno besedilo predpisa oziroma splošnega akta in ga pošlje pristojnemu ministrstvu, vladni službi oziroma nosilcu javnih pooblastil, v primeru vladnega gradiva pa tudi Generalnemu sekretariatu Vlade Republike Slovenije in Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ter Uradnemu listu Republike Slovenije, vam v priponki pošiljamo neuradno prečiščeno besedilo, ki je bilo pripravljeno na podlagi naslednjih sprememb in dopolnitev predpisov:

Uredba o spremembah Uredbe o vojaških uslužbencih (Uradni list RS, št. 88/15):Lep pozdrav,
Suzana Šetina
Služba za zakonodajo