Naslov:

Predlog zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - prva obravnava
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

11/04/2015

Datum objave na spletu:

11/05/2015

Šifra dokumenta:

00711-11/2015/8

EVA:

2015-2611-0005


ZPFOPIZ-1_z.pdf - ZPFOPIZ-1_z.pdfZPFOPIZ-1_z.doc - ZPFOPIZ-1_z.docePodpisIzvoz.xml - ePodpisIzvoz.xml