Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/22/2017

Klasifikacijska številka:

00719-60/2017/5

Seja:

161. Redna seja20Predlog odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana

EVA:

2017-2550-0025
 UredbaSklep_P.pdf