Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/07/2016

Klasifikacijska številka:

00710-29/2015/3

Seja:

69. Redna seja1.3Predlog uredbe o koncesiji za graditev žičniških naprav na Kaninu

EVA:

2015-2430-0080
 UredbaSklep.doc_P.pdf