Naslov:

Novo gradivo št. 1 - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu - nujni postopek
Predlagatelj:

MIZS

Datum dokumenta:

10/23/2014

Datum objave na spletu:

10/24/2014

Šifra dokumenta:

00727-15/2014/6

EVA:

2014-3330-0059
Osnutka podzakonskih aktov: ZViS_vg2310.pdf
 ZViS vg2310.doc
 ePodpisIzvoz.xml
 pravilnik razvid.docx
 pravilnik vpis.doc