Naslov:

Predlog uredbe o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

05/11/2016

Datum objave na spletu:

05/12/2016

Šifra dokumenta:

00715-15/2016/1

EVA:

2014-2330-0062


UR_ribe.doc - UR_ribe.doc