Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

11/30/2017

Klasifikacijska številka:

00715-40/2017/4

Seja:

158. Redna seja1.1Predlog uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

EVA:

2017-2330-0006
 UredbaSklep_P.pdf