Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MJU

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/05/2017

Klasifikacijska številka:

00714-35/2016/3

Seja:

116. Redna seja1.3Predlog uredbe o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov

EVA:

2016-3130-0040
 UredbaSklep_P.pdf