Naslov:

Neuradno prečiščeno besedilo št. 3 Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije
Predlagatelj:

MIZŠ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/28/2015

Šifra dokumenta:

00727-8/2015/9

EVA:

2015-3330-0051

Vsebina:

2015-01-4117-2011-01-4515-npb3.doc - 2015-01-4117-2011-01-4515-npb3.doc