Naslov:

Popravek gradiva - Predlog zakona o spodbujanju razvoja turizma - prva obravnava
Predlagatelj:

MGRT

Datum dokumenta:

11/16/2017

Datum objave na spletu:

11/16/2017

Šifra dokumenta:

00726-15/2017/8

EVA:

2012-2130-0053


ZSRT1-16. 11.doc - ZSRT1-16. 11.doc
ZSRT-1.pdf - ZSRT-1.pdf