Naslov:

Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja
Predlagatelj:

MKGP

Datum dokumenta:

04/08/2016

Datum objave na spletu:

04/08/2016

Šifra dokumenta:

00715-12/2016/1

EVA:

2016-2330-0042


Ur_Sad.pdf - Ur_Sad.pdf