Naslov:

Predlog uredbe o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin
Predlagatelj:

MOP

Datum dokumenta:

11/19/2015

Datum objave na spletu:

11/23/2015

Šifra dokumenta:

00719-63/2015/1

EVA:

2015-2550-0179


- VG_trzne.doc
- VG_trzne.pdf