Naslov:

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izenačevanju možnosti invalidov – skrajšani postopek
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum dokumenta:

04/24/2017

Datum objave na spletu:

04/24/2017

Šifra dokumenta:

00711-2/2017/3

EVA:

2016-2611-0037


VG_ZIMI_2017.docx - VG_ZIMI_2017.docxVG_ZIMI_2017.pdf - VG_ZIMI_2017.pdf