Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/24/2016

Klasifikacijska številka:

00719-13/2016/3

Seja:

81. Redna seja1.5Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2

EVA:

2016-2550-0046
 UredbaSklep_P.pdf