Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MzI

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

01/15/2016

Klasifikacijska številka:

00710-1/2016/3

Seja:

70. Redna seja1.1Predlog uredbe o izvajanju 6. člena Uredbe (ES) št. 1071/2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika

EVA:

2015-2430-0081
 UredbaSklep.doc_P.pdf