Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MZ

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

03/10/2016

Klasifikacijska številka:

00725-2/2016/3

Seja:

78. Redna seja1.2Predlog uredbe o programu sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja ter ozaveščanja prebivalstva o pomenu ukrepov zmanjšanja navzočnosti naravnih virov sevanj

EVA:

2015-2711-0042
 UredbaSklep_P.pdf