Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MKGP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

06/12/2015

Klasifikacijska številka:

00715-28/2015/11

Seja:

41. Redna seja1.1Predlog uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020

EVA:

2014-2330-0065


UredbaSklep.docUredbaSklep.doc

 UredbaSklep.doc_P.pdf