Naslov:

Predlog uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
Predlagatelj:

MzI

Datum dokumenta:

05/08/2015

Datum objave na spletu:

05/12/2015

Šifra dokumenta:

00710-10/2015/1

EVA:

2014-2430-0120


- VG1.docPodpisanoVG1.pdf - PodpisanoVG1.pdf