Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MOP

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

12/13/2017

Klasifikacijska številka:

00719-59/2017/5

Seja:

160. Redna seja12Predlog sklepa o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanja, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2018

EVA:

2017-2550-0075
 UredbaSklep_P.pdf